TWOJA ZMIANA

 

Wykonujemy opracowania projektowe we wszystkich stadiach procesu inwestycyjnego:

 • zajmujemy się doradztwem,

 • opracowujemy projekty koncepcyjne,

 • opracowujemy projekty budowlane i wykonawcze

 

Podejmiemy się wykonania każdego zadania inżynierskiego, niezależnie od stopnia jego skomplikowania.

Wykonujemy projekty:

 • indywidualne budynków czy obiektów budowlanych,
 • inwentaryzacje obiektów budowlanych,
 • ekspertyzy techniczne,
 • dokumentacje zamienne, powykonawcze,
 • projekty technologiczne gabinetów lekarskich, salonów kosmetycznych, sklepów spożywczych i przemysłowych, gastronomicznych, aptek i innych.

 

W swoim dorobku zrealizowaliśmy i prowadzimy prace w zakresie projektowania wszelkich obiektów specjalizując się zwłaszcza w:

Oferta

1. Budynkach:

 • mieszkalnych projektowanych indywidualnie oraz  adaptacjach projektów gotowych,

 • budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi,

 • garażach wolnostojących,

 • obiektach handlowych, gastronomicznych, aptekach,

 • magazynowych oraz usługowych.

2. Obiektach sportowych

i rekreacyjnych:

 • salach sportowych,

 • salach widowiskowych.

3. Obiektach przemysłowych:

 • halach produkcyjnych,

 • halach magazynowych,

 • wiatach.

 

Projektujemy obiekty specjalistyczne, takie jak:

 • stacje paliw,

 • stacje obsługi pojazdów,

 • myjnie samochodowe.

 

Wykonujemy projekty konstrukcji inżynierskich:

 • ścian oporowych,

 • fundamentów pod urządzenia techniczne.

Prowadzimy prace zarówno przy obiektach nowoprojektowanych jak i remontach, adaptacjach i rozbudowach. We wszystkich naszych projektach przykładamy wielką uwagę by spełniały oczekiwania naszych klientów kierując się ich sugestiami i potrzebami.

Na każdym etapie projektowania służymy naszym klientom pomocą doradczą w uzyskaniu wszelkich pozwoleń

i odstępstw.

Pisanie wniosków i podań przy zamówieniu projektu GRATIS!

Przy zakupie gotowego projektu  gwarantujemy cenę katalogową i pomoc w wyborze projektu odpowiadającemu parametrom działki.

 

Świadczymy również usługi w zakresie:

 

- nadzorów budowlanych,

- wykonywania przeglądów stanu technicznego budynków,

- zakładania książek obiektów.

 

Współpracujemy z architektami i biurami lokalnymi.

Jesteśmy partnerami biur projektów gotowych: Archon, LKProjekt, MGprojekt, Dobre Domy, Galeria Domów

i inne. Przy zakupie gotowego projektu tablica budowy i dziennik budowy w cenie.

4. Obiektach dla potrzeb rolnictwa:

 • budynki inwentarskie, takie jak: obory, chlewnie kurniki, indyczniki, gęśniki,

 • budynki gospodarcze i magazynowe,

 • wiaty.

Telefon:509461400
Telefon:505106712

mail: pago.projekty@op.pl

Biuro Projektowe FHU PAGO

projekty | adaptacje | nadzory

Biuro Projektowe FHU PAGO

projekty | adaptacje | nadzory

Telefon:509461400
Telefon:505106712

mail: pago.projekty@op.pl